Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Høyring av lokal forskrift for renovasjon

Øygarden formannskap legg ut på høyring framlegg til Lokal forskrift for renovasjon i Øygarden kommune.

Kunngjeringsdato: 19.11.2020
Merknadsfrist: 15.12.2020
Saksnummer: 20/13435

Gjennom forskrifta delegerer kommunen ansvar for innsamling av hushaldsavfall til ØyVAR. Forskrifta definerer pliktar for ØyVAR, abonnentar og gjev reglar for gebyr.

Merknader

Eventuelle merknader må gjerast skriftleg og verte sendt til kommunen innan 15. desember 2020. Merknaden bør vera kortfatta, presis og grunngjeven. Saksnummer 20/13435.

Elektronisk høyringssvar

Eventuelle merknader og innspel kan sendast til: postmottak@oygarden.kommune.no

Eller som brevpost til:
Øygarden kommune v/Byggesak, tilsyn og miljøforvaltning
Ternholmvegen 2,
5337 Rong

Dokument i saka