Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Endring av lokal forskrift

Utval for samfunnsutvikling har vedteke å legg ut på høyring å oppheve lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg, som gjeld for areal i tidlegare Fjell kommune.

Kunngjeringsdato: 22.10.2020
Merknadsfrist: 22.11.2020
Saksnummer: 20/12899

Merknader

Eventuelle merknader må gjerast skriftleg og verte sendt til kommunen innan 22. november 2020. Merknaden bør vera kortfatta, presis og grunngjeven. Saksnummer 20/12899.

Elektronisk høyringssvar

Eventuelle merknader og innspel kan sendast til: postmottak@oygarden.kommune.no

Eller som brevpost til:
Øygarden kommune v/Byggesak, tilsyn og miljøforvaltning
Ternholmvegen 2,
5337 Rong

Dokument i saka