Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 til offentleg gjennomsyn

Formannskapet for Øygarden kommune sitt framlegg til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 vert her lagt ut til offentleg gjennomsyn i tida 19.11.20 til og med 07.12.20.

Kunngjeringsdato: 19.11.2020
Merknadsfrist: 07.12.2020
Saksnummer: 20/10007

Budsjett og økonomiplan

Budsjettforslaga som ikkje vart realitetshandsama, men vert rekna som innspel til saka

- Budsjettforslag frå H, FrP, SL, KrF, V
Budsjettforslag frå AP
Budsjettforslag frå FNB
Budsjettforslag frå SP
Budsjettforslag frå Raudt

Gebyr og brukarbetalingar

Behandling av budsjett og gebyr

Kommunestyret behandlar budsjett og gebyr den 17. desember 2020..
Møtet vert vist på kommune-TV.

Merknader

Merknadar/innspel kan sendast til Øygarden kommune innan 7. desember 2020. Merknaden bør vera kortfatta, presis og grunngjeven.

Elektronisk høyringssvar

Eventuelle merknader og innspel kan sendast til: postmottak@oygarden.kommune.no

Eller som brevpost til:
Øygarden kommune v/Byggesak, tilsyn og miljøforvaltning
Ternholmvegen 2,
5337 Rong