Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset i Øygarden | Registrer deg for vaksine | Smitteverntiltak i Øygarden

Tidlegare kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du tidlegare publiserte kunngjeringar og høyringar. Du kan ikkje sende inn klage eller høyringsuttale på desse sakene.

Øygarden kommunestyre gjorde 19.12.2019 vedtak om nye gebyr og betalingssatsar gjeldande for 2020. Dokumentet er lagt ut fysisk i kommunen sine kundetorg på Straume, Skogsskiftet og Rong.

Asplan Viak AS varslar på vegne av YIT NORGE AS om søknad om rammeløyve for oppføring av mellombels asfaltverk på Søre Straume del av gnr. 45, bnr. 131 i Øygarden kommune.

Varsel om oppstart av reguleringsendring av Detaljreguleringsplan for Ebbesvika - Straume gnr 45/213 m.fl. – Ebbesvika.