Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Vedtatt planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Planstrategien er første steg i den langsiktige planlegginga av kommunen. Viktige utviklingstrekk og utfordringar vert drøfta i planstrategien. 

Planstrategien tek stilling til planbehovet i inneverande kommunestyreperiode. 

Her kan du lesa meir om planstrategien