Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr

Kommunestyret vedtok 17.06.2021 «Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr i Øygarden kommune.

Forskrifta har som føremål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Øygarden kommune, slik at sjansen for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp vert redusert så mykje som mogleg.

Forskrifta er gjeldande frå vedtaksdato.

Les forskrifta her