Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Høyring: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Formannskapet si tilråding til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 vert her lagt ut til offentleg gjennomsyn i tida 24.11.21 til og med 09.12.21.

Kunngjeringsdato: 25.11.2021
Merknadsfrist: 09.12.2021
Saksnummer: 21/8607

Budsjett og økonomiplan

Budsjettforslaga vart i formannskapet ikkje realitetshandsama og vert rekna som innspel til saka

Gebyr og brukarbetalingar

Endeleg behandling av budsjett og gebyr

Kommunestyret vedtek budsjett og gebyr i møte den 16. desember 2021.
Møtet vert vist på kommune-TV.

Merknader

Merknadar/innspel kan sendast til Øygarden kommune innan 9. desember 2021. Merknaden bør vera kortfatta, presis og grunngjeven.

Eventuelle merknader og innspel kan sendast på ein av desse måtane