Kontakt oss - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Kontakt oss

Arealplan

Har du spørsmål knytt til arealplanar? Send spørsmålet ditt til:
E-post: planpost@oygarden.kommune.no