Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Kleppedalen

Hovudformålet med planen er å leggja til rette for utbygging av bustader, idrettsanlegg og samferdsleanlegg, og sikra naturverdiar i området. Planforslaget regulerer bl.a. viktige trafikksikringstiltak som forbetra kryssløysing med avkøyringsfelt i kryss mellom fylkesveg 561 og kommunal veg i Husdalen.

Dokument