Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Blomvåg vest (2019)

Hovudformåla i planen er å tilretteleggja for grav- og urnelund og bustadformål. Det er bl.a. også planlagt samferdsle- og infrastrukturanlegg for vegutbetring, parkering og kollektivanlegg.

Dokument