Veg og gatelys

Meld frå om mørke veglys til BKK. Årleg skiftar dei rundt 15 000  lampar på grunn av levetid, og 4 000 lampar vert skifta etter tips frå publikum. Kan du sjå mørke lampar eller andre feil på veglys der du ferdast? Meld frå til BKK

Derom du kan sjå større område eller stor trafikkert veg som er mørke, ta kontakt med BKK på telefon: 05 123