Graveløyve offentleg veg

Før du skal utføra gravearbeid, må du melda frå om dette. Det er viktig for å forhindra ulukker og erstatningsansvar ved eventuelt kabelbrudd. Skal gravinga skje på kommunal veg eller grunn, skal det søkjast om graveløyve til kommunen.

Det skal alltid vera ein ansvarshavende entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg. Handbok/rettleiing for ansvarleg entrepenør

Vilkår og krav

Det er vedtekne eigne reglar for graving i offentlig veg- og gategrunn. Desse gjeld for all graving i eller ved offentleg veg.

Graving i offentleg veg

Søknad

Søk om graveløyve (PDF, 424 kB) | Arbeidsvarslingsplan

Graving må ikkje startast opp før søknad om graveløyve er godkjend.