Avkøyrsle - dispensasjon

Skal du byggja eller flytta ei avkøyrsle frå kommunal veg, må du søkja kommunen om lov.

Dette gjeld avkøyrsle som ikkje er ein del av ei byggjesak.

Søk om dispensasjon til avkøyrsel

Dispensasjonsskjema (PDF, 450 kB)

Gjeld det avkøyrsle frå fylkesveg og riksveg, sender du søknad til fylkeskommunen eller Statens vegvesen.

Saksbehandling

Desse vert behandla av byggjesak.

Lenkjer