Kontakt oss

Byggesaksvakta

Det vil generelt verte noko redusert kapasitet til å kunne svare på førespurnadar. Ein vil kunne bestille førehandskonferanse. Men inntil vidare kan møteaktivitet ikkje gjennomførast.

Telefon: 55 09 73 50
Opningstid: Måndag, onsdag og fredag kl 12.00 - 15.00
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no

Har du spørsmål om di sak?
Ta kontakt med saksbehandlaren din på telefon 56 16 00 00 tysdag og torsdag mellom kl. 09.00-15.00.


Oppmåling

Grunna koronaviruset er det inntil vidare ikkje ope for kundebesøk (drop-inn).

Telefon: 55 09 73 98
Opningstid: Tysdag og torsdag kl 12.00 - 15.30
E-post: oppmalingpost@oygarden.kommune.no
Drop-inn kunder: tysdagar kl 12.00 - 15.30 i kommunedelsenter i Skogsskiftet


Arealplan

Har du spørsmål knytt til arealplanar? Send spørsmålet ditt til:
E-post: planpost@oygarden.kommune.no