Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Kontakt oss

Byggesaksvakta

Som følgje av situasjonen knytt til koronaviruset er det inntil vidare redusert høve til kontakt mot byggesaksavdelinga. Byggesaksvakta er no open som vanleg måndag, onsdag og fredag kl 12.00 til 15.00.

Den einskilde byggesaksbehandlar kan inntil vidare kontaktast pr. telefon tysdag og torsdag kl 12.00 til 15.00.

Det vil generelt verte noko redusert kapasitet til å kunne svare på førespurnadar. Ein vil kunne bestille førehandskonferanse. Men inntil vidare kan møteaktivitet ikkje gjennomførast.

Telefon: 55 09 73 50
Opningstid: Måndag, onsdag og fredag kl 12.00 - 15.00
E-post: postmottak@oygarden.kommune.no

Har du spørsmål om di sak?
Ta kontakt med saksbehandlaren din på telefon 56 16 00 00 tysdag og torsdag mellom kl. 09.00-15.00.


Oppmåling

Grunna koronaviruset er det inntil vidare ikkje ope for kundebesøk (drop-inn).

Telefon: 55 09 73 98
Opningstid: Tysdag og torsdag kl 12.00 - 15.30
E-post: oppmalingpost@oygarden.kommune.no
Drop-inn kunder: tysdagar kl 12.00 - 15.30 i kommunedelsenter i Skogsskiftet


Arealplan

Har du spørsmål knytt til arealplanar? Send spørsmålet ditt til:
E-post: planpost@oygarden.kommune.no