Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Endre eigedom

Oppmålingsforretningar og koronavirus

Kommunen vert  oppfordra på det sterkaste frå Kartverket til at landmålar heldt seg til dei retningslinene som til ei kvar tid vert gitt frå myndigheitene og kommunale helsemyndigheiter når det gjeld tiltak knytt til koronavirus. Situasjonen og råda endrar seg stadig. Oppmålingsforretningar som er varsla til og med 26. mars vert utsett i første omgang i 4 veker. De vil få tilsendt nytt varsel. Les meir her