Endre eigedom

Oppmålingsforretningar og koronavirus

Kommunen vert  oppfordra på det sterkaste frå Kartverket til at landmålar heldt seg til dei retningslinene som til ei kvar tid vert gitt frå myndigheitene og kommunale helsemyndigheiter når det gjeld tiltak knytt til koronavirus. Situasjonen og råda endrar seg stadig. Oppmålingsforretningar som er varsla til og med 26. mars vert utsett i første omgang i 4 veker. De vil få tilsendt nytt varsel. Les meir her