Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Lovverk, byggjereglar og retningslinjer

Når du søkjer om byggetiltak til kommunen, er det plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter som må leggjast til grunn for søknaden. Byggesaksforskrifta (SAK10) og teknisk forskrift (TEK17) er sentrale forskrifter.

Byggesaksavdelinga behandlar søknaden din etter desse regelverka. I tillegg er arealdelen til kommuneplanen og eventuelt reguleringsplan som gjeld for tomta di viktige styringsverktøy.

Desse planregistera er gjeldande fram til nytt planregister er etablert:

Nyttige lenkjer