Bygge, rive eller endre?

Byggesak

Byggesak greier ikkje å halda fristane for saksbehandling. Det er vanskeleg å seia kva tid ei sak vil vera ferdigbehandla, men vi arbeider hardt for å redusera saksbehandlingstida. Vi seier oss leie for ulempene dette medfører. Nettsidene våre er også under arbeid.