Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Bygge, rive eller endre?

Byggesak

Grunna koronaviruset er det inntil vidare redusert høve til å ta kontakt med byggesaksavdelinga.
Byggesak greier ikkje å halda fristane for saksbehandling. Det er vanskeleg å seia kva tid ei sak vil vera ferdigbehandla, men vi arbeider hardt for å redusera saksbehandlingstida. Vi seier oss leie for ulempene dette medfører. Nettsidene våre er også under arbeid.