Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Endring av styrar, avløysar eller dagleg leiar

Dersom ein skjenke- eller salsstad for alkohol skifter ut styrar og/eller avløysar, må det snarast søkjast om godkjenning for nye personar i desse rollene. Det same gjeld dersom dagleg leiar for eit serveringsløyve vert skifta ut. Desse krava er heimla i alkohollova § 1-7c og serveringslova §§ 4, 5 og 6.

Søk om godkjenning for nye personar