Skatt og avgift (Skatteetaten)

1. november 2020 tok Skatteetaten over ansvaret for kemneren i Øygarden kommune. Etter denne datoen er det ikkje lenger kemnerkontor i kommunen.

Oppgåvene som vert overført er: skattepengar til gode, restskatt, tilleggsforskotsskatt, forskotstrekk, arbeidsgjevaravgift, motrekning, utleggstrekk, skatteattestar, kontoutskrift, arbeidsgjevarkontroll m.v.

Du må bestille time for å møte på skattekontoret

Bestill tid

Bestill tid hos Servicesenter for utanlandske arbeidstakarar (SUA)

Skatteetaten
Telefon 80 08 00 00

Opningstider

Telefontid

Måndag til fredag kl. 09.00 - 15.30

Adresse

Nonnesetergaten 4
5015 Bergen

Postadresse
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo