Kommunalt næringsfond - Covid-19 - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Kommunalt næringsfond - Covid-19 - Øygarden kommune

Øygarden kommune har i samband med Covid-19-pandemien fått tildelt ekstraordinære midlar som skal fordelast gjennom næringsfondet til kommunen.

Tilskotsordninga fell innunder "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Her finn du meir informasjon om tiltaksordninga og korleis du kan oppretta ny søknad