Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Dyrehald

Husdyr er ein vikdig del av norsk landbruk. Dei fleste dyr som vert nytta i produksjon av mat har eigne forskrifter som stiller eit minimumskrav til korleis dyra skal vert tekne vare på.

Alle som driv med husdyr har eit ansvar for at dyra vert stelte og behandla på ein måte som gjer at dyra har det bra og får oppfylt behova sine.

Meir informasjon om dyr og dyrehald finn du på nettsida til Mattilsynet

Landbruksavdelinga forvaltar og kontrollerer fleire økonomiske ordningar som omfattar husdyr og har ansvaret for oppfølging av husdyrgjødselforskrifta. Meir informasjon om dei økonomiske ordningane finn du under tilskotsordningar.