Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Næring, innsyn og gebyr og brukarbetalingar

Søk kommunale krisemidlar (Covid-19)

I løpet av mai vil Øygarden næringsutvikling KF på vegne av Øygarden kommune, dele ut over 14 millionar til kriseramma næringsliv i kommunen. Vi oppfordrar lokale bedrifter i alle bransjar som er ramma av koronakrisa til å søkje. Søk om kommunale krisemidlar her.