Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Søk om prosjekttilskot

Tilskotssum: kr. 300.000,-
Søknadsfrist: 15. april

Om tilskotet

  • Prosjekttilskot gjeld tiltak som har eit avgrensa omfang, og som vert gjennomført ein gong for å nå eit gitt mål innanfor ei gitt tids- og ressursramme.
  • Midlane skal støtta opp under og stimulera til aktivitet og samhandling.
  • Godkjent kostnad pr. søknad er avgrensa oppover til 1/3 av kostnaden på tiltaket.
  • Ein må vurdere om større kostnadskrevjande prosjekt krev utgreiing i form av politisk sak.

Slik søkjer du

Søknad må vera elektronisk.

Søk om prosjekttilskot

Søknadsfrist 15. april

Saksbehandling

Søknadane vert handsama i Utval for tenester og levekår. 

Rapportering

Det skal rapporterast på bruken av tildelte midlar seinast ein månad etter gjennomføring, inklusiv bilde.

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00