Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Søk om driftstilskot til musikk og allmenn kultur

Du kan søkja om tilskot til korps, song, kor, band og allmenn kultur.

Total tilskotssum: kr. 886.000,-
Tilskot til korps, song, kor og band: kr. 536.000,-
Tilskot til allmenn kultur: kr. 320.000,-
Tilskot til kulturrådet: kr. 30.000,-
Søknadsfrist: 15. april

Søknaden må innhalda

  • Rekneskap
  • Årsmelding

Dersom noko manglar, vil søknaden ikkje verta vurdert.

Slik søkjer du

Søknad må vera elektronisk.

Søk om driftstilskot til musikk og allmenn kultur

Søknadsfrist 15. april

Saksbehandling

Søknadane vert handsama administrativt, og lagt fram for Utval for tenester og levekår til orientering.

Fordelingsnøkkel

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00