Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Sommar i Øygarden

Sommar i Øygarden er eit gratis tilbod for elevar på 1.-10. trinn i Øygarden kommune. Det blir ulike aktivitetstilbod heile skuleferien frå veke 25-32. Nokre av opplegga varer ei heil veke, andre varer berre ein dag. Det er stor bredde i aktivitetane og vi håper at alle finn noko dei liker. Aktivitetane er sponsa av midlar frå Utdanningsdirektoratet (Koronamidlar). Sidene er under arbeid. Påmeldinga startar måndag 14. juni kl. 18.00. 

Klikk for stort bilete