Søkje, endre eller seie opp plass plass i kulturskulen - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Søkje, endre eller seie opp plass plass i kulturskulen

Øygarden kulturskule er ein offentleg skule som skal gje undervisningstilbod fortrinnsvis til aldersgruppa 0 -19 år busett i Øygarden kommune.

Det er ulike aldersgrenser for dei ulike undervisningstilboda. Du kan søkje om plass frå det året du fyller kriteriene for det faget du søkjer. Her finn du informasjon om våre tilbod.

Søk om plass | Logg inn for eksisterande elevar

Rettleiing for skjemautfylling

Seie opp plassen

Oppseiingsskjema kulturskulen

Elevreglement

For å få plass i kulturskulen må du ha lest og godtatt elevreglementet.

Øygarden kulturskule
Telefon 55 09 68 70
Mobil 906 56 836

Adresse

Arefjordvegen 290,
5355 Knarrevik