Pris for Øygarden kulturskule - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Pris for Øygarden kulturskule

Prisar per år for Øygarden kulturskule.

Pris for Øygarden kulturskule
Grunnlag Årsavgift 2021
Brukarbetaling 3 379
Brukarbetaling med søskenmoderasjon 2 779
Instrumentleige 1 078

Kontingenten skal betalast på forskot når faktura vert motteke. Dersom du vil unngå å betale for ein ubrukt plass for hausthalvåret, må plassen seiast opp i samband med vidaremelding/re-registrering om våren – seinast 1. juni. For vårhalvåret er oppseiingsfristen 1. desember.

Kulturskulen er delvis finansiert av elevkontingenten. Denne skal betalast forskotsvis kvart semester. Kontingenten kan endrast som følgje av kommunalt vedtak.

Kul Mat

Pris for kortkurset Kul Mat er kr 1.250,-. Dette omfattar eit forkle brodert med namnet til eleven, ei oppskriftsbok og alle matvarene.

Fjell kulturskulekor

Fjell kulturskulekor har eit tilleggskontigent og innkrev separat av korstyret (fortida kr 100,- pr år), som dekker medlemskap i UngiKor og gir koret økonomisk grunnlag for aktivitetar som korturar og liknande.

Øygarden kulturskule
Telefon 55 09 68 70
Mobil 906 56 836

Adresse

Arefjordvegen 290,
5355 Knarrevik