Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Frivillig innsats

Lag og organisasjoner

Øygarden frivilligsentral kan rettleie deg og setje deg i kontakt med aktuell organisasjon ut i frå kva du kan tenkje deg å vera med på. Du kan td.  vera turvenn, hjelpe til på arrangement, praktisera norsk med innvandrarar, gå natteramn, trene eit idrettslag eller noko heilt anna. Det er nesten berre fantasien som sett grensar for kva du kan gjere som frivillig. Du finn oversikt over alle lag og organisasjonar i Aktiv kommune. Du kan søkje på interesse, stad mm.

Om du treng å vite kva aktivitetar som har behov for frivillige for tida, kan du gå inn på frivillig.no og søkja opp Øygarden.

Frivillighetens år 2022

I 2022 skal heile Noreg feire frivillighetens år. Øygarden kommune vil nytta anledningen til å gje ein ekstra takk til frivilligheita og den fantastiske innsatsen frivillige gjer i kommunen vår! Saman med ordførar ønskjer vi å løfte fram ein frivillig i månaden gjennom heile året. Har du eller ditt lag nokon som fortenar tittelen månadens frivillig og litt ekstra oppmerksemd, så kan du nominera dei her:

Nominer månadens frivillig her

Frivilligkoordinatorane på tenestestadene

I Øygarden kommune har vi også kultur for frivillige på tenestestader innan helse og velferd. Her vil du få kontakt med den som er frivilligkoordinator på staden. Du kan ta kontakt med tenestestad og avtale samtale med frivilligkoordinator. Eller kontakt innbyggjartorget som vil formidle kontakt: 56 16 02 28.

Tenestestader som tek i mot frivillige:

  • Fjell sjukeheim
  • Kvednatunet
  • Straume Bu- og servicesenter
  • Tednebakkane
  • Heimetenestene sone nord og Straume
  • Øygarden lokalmedisinske senter

Språkkafé for innvandrarar

Språkkafé er eit tett samarbeid mellom Øygarden frivilligsentral, Øygardsbiblioteka og flyktningtenesta. Her møtast vi kvar veke for uhøgtideleg prat og språktrening. Biblioteket har lokale og gjer klart bord og stolar og frivilligsentralen har kontakt med dei frivillige. For nokre av deltakarane er språkkafé ein del av timeplanen når dei går på introduksjonsprogrammet, mens andre er med fordi dei ønskjer å praktisera norsk og møte nordmenn. Tilbodet er gratis og open for alle! Har du eller nokon du kjenner lyst til å vera med? Alle som snakkar norsk kan bidra! Er du innvandrar og ønskjer å øve norsk er du også velkomen!

Språkkafé er kvar tysdag i skuleveker kl. 13.00 - 14.30 på Straume bibliotek på Sartor Storsenter.

Kurs

Vi set opp nye introduksjonskurs etter nyttår.

Øygarden frivilligsentral
E-post
Telefon 56 16 02 28

Adresse

Ternholmvegen 2,
5337 Rong