Frivillig innsats - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Frivillig innsats

Lag og organisasjoner

Øygarden frivilligsentral kan rettleie deg og setje deg i kontakt med aktuell organisasjon ut i frå kva du kan tenkje deg å vera med på. Du kan td.  vera turvenn, hjelpe til på arrangement, praktisera norsk med innvandrarar, gå natteramn, trene eit idrettslag eller noko heilt anna. Det er nesten berre fantasien som sett grensar for kva du kan gjere som frivillig. Du finn oversikt over alle lag og organisasjonar i Aktiv kommune. Du kan søkje på interesse, stad mm.

Om du treng å vite kva aktivitetar som har behov for frivillige for tida, kan du gå inn på frivillig.no og søkja opp Øygarden.

Frivilligkoordinatorane på tenestestadene

I Øygarden kommune har vi også kultur for frivillige på tenestestader innan helse og velferd. Her vil du få kontakt med den som er frivilligkoordinator på staden. Du kan ta kontakt med tenestestad og avtale samtale med frivilligkoordinator. Eller kontakt innbyggjartorget som vil formidle kontakt: 56 16 02 28.

Tenestestader som tek i mot frivillige:

  • Fjell sjukeheim
  • Kvednatunet
  • Straume Bu- og servicesenter
  • Tednebakkane
  • Heimetenestene sone nord og Straume
  • Øygarden lokalmedisinske senter

Kurs

Øygarden frivilligsentral
E-post
Telefon 56 16 02 28

Adresse

Ternholmvegen 2,
5337 Rong