Kva skal skje på innbyggjartorga og biblioteka i 2022?

Innbyggartorget og biblioteket skal vera det naturlege kulturelle aktivitetspunktet på Rong, i Skogsskiftet og på Straume.

Ill.

For å få til eit godt innhald og program ønskjer vi å høyra frå deg som innbyggjar. Kva aktivitetar og arrangement ønskjer du? Er det noko du saknar på biblioteka og innbyggartorga i dag? Har du lyst til å skipa til noko sjølv, eller bidra på andre måtar?

Ring oss på telefon 56 16 00 00 eller fyll ut skjema med forslag til aktivitetar og send det til oss.

Send innspel til aktiviteter og arrangementer

Øygarden kommune
Telefon 56 16 00 00