Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

17. mai 2021

Det vert bilkortesje med brannbilar i spissen fire stader i kommunen også i år. Grunna Covid-19 er det uavklart om det kan verta utearrangement på skulane. Saman med 17. -mai komitéane følgjer vi situasjonen tett og planlegg i samsvar med gjeldande smittevernreglar.

Klikk for stort bilete