Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

Frivillig

Kva er frivillig innsats?

Frivillig er eit omgrep som ofte blir brukt om dei som gjer ein innsats for andre utan løn eller nokon anna form for økonomisk godtgjersle.

Korleis melder eg meg som frivillig?

Når du melder som frivillig blir du satt i kontakt med ein koordinator eller eit frivillig lag/organisasjon som passar dine interessar. Du kan også melde deg direkte på tenestestad/institusjon eller til eit lag/organisasjon om allereie veit kva du vil gjere. Du får tilbod om kurs for nye frivillige, og du må søkje politiattest dersom du skal vera i oppdrag som 1-1 besøksven, aktivitetsven, følgjehjelp eller andre oppdrag der du er kopla direkte opp mot ein person. 

Registrere med som frivillig

Når du har registrert deg som frivillig, vil du motta invitasjon på e-post til introduksjonskurs for nye frivillige.

Ofte stilte spørsmål

Frivillig

Andre spørsmål

Her finn du oversikt over lag og organisasjonar i Øygarden

Kontakt oss på telefon 56 16 00 00 eller e-post frivillig@oygarden.kommune.no