Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Fritidsklubbar

Her finn du oversikt over kommunale tilbod til ungdom på fritida.

Basecamp på Sartor Storsenter

Basecamp er eit førebyggjande tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år på Sartor Storsenter.

Målgruppa er ungdom som opphaldar seg mykje på Sartor Storsenter og ikkje deltek i organisert ungdomsarbeid.

Ungdomstreff 13-25 år:

 • Tysdagar kl 12.30 - 16.30
 • Onsdagar kl 14.00 - 17.00
 • Torsdagar kl 15.00 - 17.00

FriHuset på Ågotnes

 • Ungdomsklubb tysdagar kl 12.00
 • Mellomtrinnet 5. - 7. klasse anna kvar onsdag kl 17.30 - 20.00
 • HordaLan og foreldregruppa arrangerer ungdomsklubb fredagar kl 18.00 - 22.00

I tillegg er det:

 • MOT-klubb ein gang i månaden
 • I løpet av våren er vi klar med musikkbinge og e-sportrom
 • BUA - utlånsordning for sports- og friluftsutstyr

MOT-klubb på Rong

 • Ungdomsklubb anna kvar onsdag kl 18.00 - 20.00

Straumeklubben

 • Ungdomsklubb, ungdomsalder anna kvar tysdag kl 17.00 - 19.30
 • Juniorklubb, 5. - 7. trinn anna kvar onsdag kl 17.30 - 20.00
 • Ungdomsskule til 18 år fredagar kl 17.30 - 21.00

Anna aktivitet i lokalet er:

 • Sjakk-klubb torsdag ettermiddag og kveld
  Alder: frå 1. klasse til vaksne
 • Danseundervisning med Re:United Dance på måndagar og nokon tysdagar
 • På dagtid er det skule som nyttar lokale
 • Private bursdagfeiringar