Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Bibliotek

Biblioteket skal vera eit med rom for inspirasjon, kunnskap, kreativitet og samtale. Du kan låna og nytta bøker og anna materiale og du kan delta på ulike typer arrangement. 

Du finn oss på kjøpesentera på Rong, i Skogsvåg og på Straume.Biblioteket er eit gratis tilbod til alle aldersgrupper. Vi har leseplassar og møterom. Tilboda våre skal ha lav terskel og høg kvalitet. Biblioteket gir rom for inspirasjon, kunnskap, kreativitet og samtale.

Prisar

Alle lån og arrangement på biblioteket er gratis. Ved for seint innlevert materiale har vi eigne satsar. 

Prisar kopiering

Dersom du skal kopiere eller scanne hos oss så har vi eigne satsar for dette

Øygardsbiblioteka

heimesida til Øygardsbiblioteka finn du meir informasjon om biblioteka. Her kan du blandt anna låna e-bøker og få oversikt over kva arrangement som kjem.