Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Lovverk, byggjereglar og retningslinjer

Når du søkjer om byggetiltak til kommunen, er det plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter som må leggjast til grunn for søknaden. Byggesaksforskrifta (SAK10) og teknisk forskrift (TEK17) er sentrale forskrifter.

Byggesaksavdelinga behandlar søknaden din etter desse regelverka. I tillegg er arealdelen til kommuneplanen og eventuelt reguleringsplan som gjeld for tomta di viktige styringsverktøy.

Desse planregistera er gjeldande fram til nytt planregister er etablert:

Nyttige lenkjer