Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Vaksinasjon | Hurtigtest | Smitteverntiltak | Smittetal/statistikk

Hjelp før du søkjer

Du finn tips og råd hos Direktoratet for byggkvalitet til kva du bør undersøkje før du set i gang.

Rettleiarar i høve bygging.

Byggesaksvakta

Her kan du få svar på spørsmål om til dømes søknadsreglane, og få hjelp til å finna fram til kva reglar som gjeld på staden der du skal byggja. Dette gjeld både lovbestemte reglar og regler fastsette i reguleringsplan eller kommuneplan.

Konkret førespurnad

Ein konkret førespurnad vil typisk vera spørsmål om å kunne oppføre eit konkret byggetiltak på ein konkret eigedom. Spørsmål der det må gjerast ei vurdering av byggesak.
Kommunen må bl.a. tolke plangrunnlag og regelverk før ein kan svare. Samt gje tilbakemelding på om tiltaket er søknadspliktig eller unnateke søknadsplikt.

I Øygarden kommune er ikkje denne type førespuradar gebyrbelagt.

Du kan forvente et svar i løpet av 10 virkedager.

Dersom vi ser at prosjektet er særleg komplisert kan vi vise deg til å bestille ein førehandskonferanse. (sjå under)

Kontakt oss

Ikkje gje sensitiv informasjon i meldinga. Ikkje gje sensitiv informasjon i meldinga.
Felt merka med * må fyllast ut

Ting førehandskonferanse

Dersom du har meir konkrete planar om bygging, er det mogleg å tinga ein førehandskonferanse. På førehandskonferansen vil du få meir informasjon om behandlinga av byggesøknaden. Byggesøknaden vert ikkje behandla på dette møtet.

Pris

Vi treng informasjon om:

  • Eigedomen det gjeld
  • Kva du ønskjer å byggja
  • Alternative tidspunkt det passar å møtast

Ein av saksbehandlarane våre vil ta kontakt med deg for å avtala eit møte på Øygarden rådhus.

Bestilling av førehandskonferanse

Byggesaksvakta
E-post
Telefon 55 09 73 50


Opningstid byggesaksvakt
Måndag, onsdag og fredag
kl 12.00-15.00

Har du spørsmål om di sak?
Ta kontakt med saksbehandlaren din
tysdag og torsdag mellom
kl. 09.00-15.00