Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna.
Opningstid kl. 08.00 til 15.00 alle dagar (mån-sun).
Her finn du oppdatert informasjon, råd og tiltak om koronaviruset i Øygarden kommune

Lovverk, byggjereglar og retningslinjer

Når du søkjer om byggetiltak til kommunen, er det plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter som må leggjast til grunn for søknaden. Byggesaksforskrifta (SAK10) og teknisk forskrift (TEK17) er sentrale forskrifter.

Byggesaksavdelinga behandlar søknaden din etter desse regelverka. I tillegg er arealdelen til kommuneplanen og eventuelt reguleringsplan som gjeld for tomta di viktige styringsverktøy.

Desse planregistera er gjeldande fram til nytt planregister er etablert:

Nyttige lenkjer