Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Informasjon om førehandskonferanse

Inntil vidare vert førehandkonferansar halde via Teams eller telefon grunna koronaviruset.

Hjelp før du søkjer

Du finn tips og råd hos Direktoratet for byggkvalitet til kva du bør undersøkje før du set i gang.

Rettleiarar i høve bygging.

Byggesaksvakta

Her kan du få svar på spørsmål om til dømes søknadsreglane, og få hjelp til å finna fram til kva reglar som gjeld på staden der du skal byggja. Dette gjeld både lovbestemte reglar og regler fastsette i reguleringsplan eller kommuneplan.

Kontakt meg

Ikkje gje sensitiv informasjon i meldinga. Ikkje gje sensitiv informasjon i meldinga.
Felt merka med * må fyllast ut

Ting førehandskonferanse

Dersom du har meir konkrete planar om bygging, er det mogleg å tinga ein førehandskonferanse. På førehandskonferansen vil du få meir informasjon om behandlinga av byggesøknaden. Byggesøknaden vert ikkje behandla på dette møtet.

Pris

Vi treng informasjon om:

  • Eigedomen det gjeld
  • Kva du ønskjer å byggja
  • Alternative tidspunkt det passar å møtast

Ein av saksbehandlarane våre vil ta kontakt med deg for å avtala eit møte på Øygarden rådhus.

Bestilling av førehandskonferanse

Byggesaksvakta
E-post
Telefon 55 09 73 50


Opningstid byggesaksvakt
Måndag, onsdag og fredag
kl 12.00-15.00

Har du spørsmål om di sak?
Ta kontakt med saksbehandlaren din
tysdag og torsdag mellom
kl. 09.00-15.00