Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Her finn du alt om koronaviruset i Øygarden kommune

Ferdigattest og bruksløyve

Eit søknadspliktig tiltak må avsluttast med ein ferdigattest. Dersom det gjenstår mindre vesentlig arbeid, kan du søkja om mellombels bruksløyve. Byggverk må ikkje takast i bruk før det er gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest.

Slik søkjer du

Søknad om ferdigattest må sendast inn av den som har søkt om byggjeløyve seinast 3 veker før planlagt ferdigstilling.

Søknad om ferdigattest

Søknad om mellombels bruksløyve

Registering av små byggjetiltak

Byggjetiltak som ikkje krev søknad må registrerast når dei er ferdig.
Registrer bygg i Rett i kartet

Du må registrera ein ny brukar, og når du har logga inn, kan du søkje opp eigedomen kor du har bygd.

Vel om du skal markera eit tilbygg eller eit frittståande bygg, og marker kor på eigedomen du har satt opp bygget.

Trykk neste for å leggja inn meir informasjon. Informasjon du du må leggja inn er:

  • Gardsnummer og bruksnummer på eigedomen
  • Kor stor bygninga er
  • Når den var ferdig