Aktuell informasjon

Vedtatt planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023

Kommunestyret vedtok 29. oktober 2020 planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023 (KS-sak 153/20).

Planstrategien er første steg i den langsiktige planlegginga av kommunen. Viktige utviklingstrekk og utfordringar vert drøfta i planstrategien. 

Planstrategien tek stilling til planbehovet i inneverande kommunestyreperiode. 

Her kan du lesa meir om planstrategien