Aktuell informasjon

Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr

Kommunestyret vedtok 17.06.2021 «Lokal forskrift om feiing, tilsyn av fyringsanlegg og regulering av feiegebyr i Øygarden kommune.

Forskrifta har som føremål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Øygarden kommune, slik at sjansen for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp vert redusert så mykje som mogleg.

Forskrifta er gjeldande frå vedtaksdato.

Les forskrifta her