Aktivitetssenter - MO-senter

MO-senter er eit mottak- og oppfølgingssenter for personar som er knytt til rus. Dette er aktivitetstilbod til personar over 18 år.

Kven kan få tilbodet?

  • Personar over 18 år som er knytt til rus

Kva kan vi tilby?

  • Sosialt samvær
  • Felles lunsj
  • Gratis kaffe
  • Aktivitetar (i lokalet og i nærområdet)
  • Sosialfagleg rettleiing og støtte
  • Kontakt med andre aktører i hjelpeapparatet eks Gatejurist, Nav o.l
  • Enkel helsehjelp

Opningstid

Vi held stengt inntil vidare grunna koronaviruset. 

Måndag til fredag kl. 10.00 - 14.00

Kontakt oss

Vi kan kontaktast per telefon, e-post eller ved personleg oppmøte. Ikkje bruk e-post for sensitive opplysningar.

Sosiale medium

Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon om aktivitetar