Legevakt, lokalmedisinske senter og akutt helsehjelp - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Legevakt, lokalmedisinske senter og akutt helsehjelp