Aktuell informasjon

Øyeblikkeleg døgnopphald (ØH)

Øygarden lokalmedisinske senter har eit tilbod om øyeblikkeleg døgnopphald for somatiske problemstillingar.

Tilvising

Fastlege eller legevakt kan tilvise etter gjeldande retningslinjer.

Om tilbodet

Tilobdet kan vere eit alternativ til innlegging i sjukehus. Liggjetid er inntil 3 døgn.