Informasjon om koronaviruset

Det er oppretta ein servicetelefon for praktiske spørsmål om koronaviruset som ikkje handlar om helse
RING 56 16 00 10 måndag-fredag kl 08-20 og laurdag-sundag 10-16 Lokal informasjon om koronaviruset

No kan du søkja om sosialhjelp digitalt

Du kan no søkja om sosialhjelp digitalt i kommunen vår. Den nye løysinga gjer at du kan søkja heimanfrå heile døgeret på pc, mobil eller nettbrett.

Klikk for stort bileteFor å søkja sosialhjelp digitalt, må du logga deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre tryggleiksløysingar som Buypass eller Comfides.

Treng du hjelp?

Treng du hjelp til utfyllinga, kan du ringja NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få rettleiing over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i opningstida. Dersom du av ulike årsaker ikkje kan eller ønskjer å nytta deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du framleis møta opp på NAV-kontoret eller bruka papirsøknad. Her finn du meir informasjon om økonomisk sosialstønad og papirskjema

Meir informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tenester og økonomisk sosialhjelp finn du meir informasjon. Rettleiar økonomisk sosialhjelp nav.no

Kontakt oss om koronaviruset


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Servicetelefon
Telefon 56 16 00 10
måndag-fredag kl 08.00-20.00
laurdag og sundag kl 10.00-16.00
For praktiske spørsmål som
ikkje handlar om helse


Legevakt
Telefon 116 117


Heimetenesta
Sone nord: 56 16 16 63
Sone Straume: 55 09 71 90
Sone sør: 56 33 97 45


Helsestasjon og skulehelsetenesta
Telefon 56 12 20 30
måndag-fredag kl 09.00-11.30
og 12.00-14.00


Jordmor
Telefon 56 12 20 20
måndag-fredag kl 09.00-11.30
og 12.00-14.00


Helsesjukepleiar flyktningar
Telefon 55 09 61 49 | SMS 959 99 399


Helsestasjon for ungdom
SMS "treng time" for konsultasjon
905 81 273 vi ringjer deg opp igjen


NAV
Telefon 55 55 33 33
For arbeidsgjevarar 55 55 33 36


Barnevernet
Telefon 55 09 71 40
måndag-fredag kl 08.00-15.30
og 974 00 734 ettermiddag, kveld og helg


Konsultasjonsteamet
for vald og overgrepssaker

Telefon 915 68 382 (barn og unge)
og 911 37 726 (vaksne)


Frivillig/hjelp?
Meld deg som frivillig | Treng du hjelp?