Bruk av utandørs idrettsanlegg og leikeplassar

Basert på tilrådingar frå Helsedirektoratet og køyrereglar frå Norges Idrettsforbund, har Øygarden kommune utarbeidd reglar for bruk av utandørs idrettsanlegg og leikeplassar ved skular og barnehagar.

Dei nye reglane erstattar reglar vi nytta frå 14. april. Dei nye reglane har krav om avstand til kvarandre på minst eín meter. Ei gruppe skal maksimalt vera samansett av 20 personar.

Les plakaten her. (PDF, 63 kB)