Arkiv

Her finn du tidlegare publiserte artiklar om koronaviruset.
Merk at dette er arkivsaker. Sjå difor nøye på dato når saka vart publisert/oppdatert.

Generell informasjon

Oppvekst

Helse og velferd

Kultur og samfunn

NAV

Næring

Økonomi

Politikk

Kontakt oss om koronaviruset


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117


Heimetenesta
Sone nord: 56 16 16 63
Sone Straume: 55 09 71 90
Sone sør: 56 33 97 45


Helsestasjon, skulehelsetenesta
og jordmor

Telefon: 56 16 03 00
Telefontid
Måndag til fredag kl. 08.30-11.15
og 12.30-13.30


NAV
Telefon 55 55 33 33
For arbeidsgjevarar 55 55 33 36


Barnevernet
Telefon 55 09 71 40
måndag-fredag kl 08.00-15.30
og 974 00 734 ettermiddag, kveld og helg


Konsultasjonsteamet
for vald og overgrepssaker

Telefon 915 68 382 (barn og unge)
og 911 37 726 (vaksne)


Frivillig/hjelp?
Meld deg som frivillig | Treng du hjelp?