Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit lavterskeltilbod til heimebuande. Tilbodet gjeld deg som har behov for opptrening etter eit funksjonsfall, og som strevar med å meistre aktivitetar som er viktige for deg i kvardagen. Bustad og nærområde er treningsarena. Saman med fagpersonar set du deg mål, og vil få rettleiing og oppfølging i aktivitetar som gir framgang.

Tiltaket vil gjelde i ein klart avgrensa periode.

Kven kan få tilbod?

Tilbodet gjeld deg som har behov for opptrening etter eit funksjonsfall. Du må vere motivert og gjere ein innsats for å nå måla du set deg.

Søk om kvardagsrehabilitering

Søk om kvardagsrehabilitering ved å bruke søknadsskjemaet for helse, omsorg og felferdstenester

Søknadsskjema (PDF, 222 kB)

Utfylt og signert skjema sendast til:
Øygarden kommune
Postboks 184, 5342 Straume

Pris

Kvardagsrehabilitering er gratis.