Kontakt oss

Ved endring av informasjon om tiltak, eller for å leggja til nye tiltak på Ettervern, skriv ein e-post til erfaringskonsulenten ved Øyane DPS.

Erfaringskonsulent ved Øyane DPS

Kathrine Mydland - Aas
Telefon: 56 32 66 00 | 938 49 252
E-post: kathrine.dale.mydland-aas@helse-bergen.no