Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Koronavaksine | SmittetalSmitteverntiltak

Vaksinasjonskalender

Vaksinasjonskalenderen viser planlagt vaksinasjon basert på nasjonale prioriteringar og tildelte vaksinedosar. Vi gjer difor merksam på at informasjonen vert endra etter kvart som vi får informasjon om tildeling av vaksinedosar.

Pr. 9. mai har 8 887 personar i Øygarden fått vaksine (første dose). Pr. dato har 2 683 personar fått to dosar og er fullvaksinerte.

Vaksinasjonskalender
Grupper Januar (veke 53-4) Februar (veke 5-8) Mars (veke 9-13) April (veke 13-17) Mai (veke 17-22) Juni (veke 22-26)
1. dose sjukeheimsbebuarar og helsearbeidarar 1-2
2. dose sjukeheimsbebuarar og helsearbeidarar 4 5
1. dose 85+ og helsearbeidarar 2-4
2. dose 85 + 4 5-8 9-13
1. dose 75+ 5-8 9-13
2. dose 75 + 13
1. dose 65+ 13 14-17 18-19
2. dose 65+
1. dose 18 - 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg sjukdomsforløp 13 14-17 18-19
2. dose 18 - 64 år med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg sjukdomsforløp
1. dose 55-64 år med moderat risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom 18
1. dose 45-54 år med moderat risiko for alvorleg forløp ved koronasjukdom 18
Revaksinering 20

Vaksinasjon for personar i alderen 65 til og med 74 år og første dose for personar i alderen 18-64 med sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg sjukdomsforløp vil ta fleire veker og gjerne gå føre seg i heile april og første del av mai.

Dei som er over 75 år og som har fastlege utanom kommunen og ikkje fått vaksine, kan ta kontakt med koronatelefonen 56 16 00 10.