Vaksinasjonskalender - Øygarden kommune

Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | SmittetalSmitteverntiltak | Vaksinasjon

Vaksinasjonskalender

Pr. 2 august har  22 241 personar i Øygarden fått vaksine (første dose). Vaksinen vert gjeven med to dosar med nokre vekers mellomrom. Pr. dato har 12 577 personar fått to dosar.

Vaksinasjonskalenderen viser planlagt vaksinasjon basert på nasjonale prioriteringar og tildelte vaksinedosar. 

Tabellen nedanfor viser vaksinasjon 1. dose for gruppe 7 til 11. Vi gjer merksam på at tilførsel av vaksinedosar kan endra tidspunkt for vaksinasjon. 

Vaksinasjonskalender
Grupper Juni (veke 22-26) Juli (veke 26-30) August (veke 31-35) September (veke 35-39) N N
Gruppe 7: 18-44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar 22-24
Gruppe 8: Alder 55 - 64 år 24-26 27-28
Gruppe 9: Alder 45-54 år 26-30 31
Gruppe 10: 18-24 år og 40-44 år 29-30 31
Gruppe 11: 25-39 år 30-35

Her finn du oversikt over dei ulike prioriteringsgruppene.