Informasjon om koronaviruset

Ring koronatelefon 56 16 00 10 ved behov for koronatest, spørsmål om karantene, isolasjon eller anna. (08.00-15.00).
Alt om koronaviruset | Smittetal/statistikk | Vaksinasjon | Hurtigtest

Koronavaksinasjon

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggjarane gratis vaksinasjon.

Noreg får tilgang på fleire vaksinetypar. På heimesida til Folkehelseinstituttet (FHI) ligg det informasjon om distribusjon av vaksinedosar til den enkelte kommune

Tilgang på vaksinedosar

  • Her kan du lesa om vaksinasjon i Sotra Arena hausten 2021

  • Også dei som har fått første dose og har minst 28 dagar mellom første og andre dose kan nytta seg av drop-in-vaksinering. Uvaksinerte slepp å stå i kø. 

  • Dersom nokon meiner at dei skulle ha fått tilbod om vaksine, men ikkje har fått det, ring koronatelefonen 56 16 00 10 - tast 2.

  • Vaksinasjonsteamet oppmodar på det sterkaste om å møta til avtalt time. Dersom ein ikkje har høve til å møta, kontakt koronatelefonen.

  • Dei som har mistanke om at dei kan vera smitta av koronaviruset og/eller har influensaliknande symptom/feber, vert bedne om ikkje å møta opp til vaksinasjon, men ringja koronatelefonen for å få avtalt ny time. Dette gjeld også dei som er i karantene eller ventar på prøvesvar.

  • Lokale for vaksinasjon er Sotra Arena. Hugs å ta med munnbind og legitimasjon.

Her er informasjon om koronavaksonasjon på fleire språk
På nettsida til Folhelseinstituttet (FHI) finn du meir informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet

Kontakt oss for vaksinasjon


Koronatelefon
Telefon 56 16 00 10
Tast 2 for vaksinasjon

Telefontid måndag til sundag
08.00 til 11.30
12.00 til 15.00
For å unngå kø, ring gjerne etter kl 09.00.


Folkehelseinstituttet
Informasjonstelefon 815 55 015


Legevakt
Telefon 116 117